זעזועים בתשתיות ה - IT בעידן Big Data

אירוע כל הא.מ.ת על Big Data, שני, 20 בפברואר 2012, 08:15
דורון זוברמן

דורון זוברמן

מנכ"ל חטיבת השירות וסמנכ"ל מכירות

א.מ.ת מחשוב

הרצאות נוספות באירוע כל הא.מ.ת על Big Data

Open Accessibilty Menu