07:30

מליאה ראשית

07:30

התכנסות ורישום וביקור בתערוכת שותפים

08:15

זעזועים בתשתיות ה - IT בעידן Big Data
דורון זוברמן

08:30

כל הא.מ.ת על Big Data

09:00

נקודת האל חזור? מאבקו החשאי של המודיעין הישראלי באיראן ובחיזבאללה

09:45

הפסקה, ביקור בתערוכת שותפים, וחלוקה למסלולים

10:15

מסלול ניהולי - מנחה: דורון זוברמן

10:15

Challenges and Trends in Databases Managements for BIG DATA Enviroments

10:30

Success Story - Migrating Bezeq DWH to Exadata
אלי פרנק

11:00

Big Data with Less Storage

11:30

Strategies for Success in the Cloud
אסף ויצמן

12:00

Veritas Storage Foundation - Facing Big Data Challenges

12:30

Big Data for IT Operations and Security

10:15

מסלול טכני - מנחה: יואל יעקובסן

10:15

NetApp Cluster Mode: Storage Scalability for Big Data

10:45

Identify store and backup the Big Data

11:15

How to Listen to your Machine Data

11:45

Migration from Traditional to "BIG" - How to migrate your database

12:15

Dell Crawbar - The fast path to large scale computing

13:00

ארוחת צהריים

14:00

הקרנת סרט בכורה - "מלחמת הכוכבים - אימת הפנטום" (לבאי הכנס בלבד)
Open Accessibilty Menu