הרצאות מפי יואל יעקובסן:

דוברים נוספים באירוע כל הא.מ.ת על Big Data

Open Accessibilty Menu