הרצאות מפי ירון אלטשולר:

דוברים נוספים באירוע כל הא.מ.ת על Big Data

Open Accessibilty Menu