הרצאות מפי שעיה בכר:

דוברים נוספים באירוע כל הא.מ.ת על Big Data

Open Accessibilty Menu