דורון זוברמן

דורון זוברמן

מנכ"ל חטיבת השירות וסמנכ"ל מכירות

א.מ.ת מחשוב

הרצאות מפי דורון זוברמן:

דוברים נוספים באירוע כל הא.מ.ת על Big Data

Open Accessibilty Menu