הרצאות מפי אסף ויצמן:

דוברים נוספים באירוע כל הא.מ.ת על Big Data

Open Accessibilty Menu